Poslovni podaci

Osnovni podaci


Poslovno ime:
VULKANIZERSKO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE GUMAR DOO BAJINA BAŠTA

Sedište:
Bajina Bašta, 12. septembra 19

Matični broj:
07837305

PIB:
100999453

Tekući računi:
Banca Intesa a.d. Beograd
160-0000000401583-67

Rešenja i potvrde


APR:
Rešenje o registraciji od Agencije za privredne registre

PIB:
Potvrda o izvršenoj registraciji  u jedinstveni registar poreskih obveznika

PDV:
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV - Obrazac PEPDV

Finansijski izveštaji


Redovan godišnji finanskijski izveštaj

  • Bilans stanja
  • Bilans uspeha