Informacije o gumama

Na ovoj strani možete naći sve informacije o gumama. Kako se označavaju, šta znače sve te oznake, koje su nove tehnologije primenjene u njihovoj izradi i mnogo toga još.

Kako tumačiti oznake na bočnom zidu gume

Na bočnom zidu gume odštampane su sve informacije koje je potrebno da znate o toj gumi. Evo kratkog objašnjenja šta svi ti brojevi i slova znače:

A. Širina gume

Širina gume, u milimetrima, merena od jednog do drugog bočnog zida gume.

B. Profil gume

Ovo je odnos poprečnog preseka gume i njene širine, izražen u procentima. Primera radi, profil gume od 65 znači da visina bočnog zida gume iznosi 65% od širine gume.

C. Prečnik točka

Ovo je prečnik (visina) točka, izražena u inčima.

D. Indeks opterećenja

Indeks opterećenja gume odnosi se na njenu maksimalnu nosivost (u kilogramima). Indeks opterećenja gume utisnut je na bočnom zidu, odmah desno od prečnika.

Primera radi, guma sa indeksom opterećenja od 91 može da nosi 615 kg tereta. 

Prilikom kupovine nove gume, indeks opterećenja i indeks brzine treba posmatrati zajedno. Takođe, ne zaboravite da proverite koje su preporuke proizvođača vašeg vozila.

E. Indeks brzine

Indeks brzine predstavlja maksimalnu brzinu neke gume kada je ona propisno napumpana i opterećena. Indeks brzine je poslednja slovna oznaka na bočnom zidu gume, iza brojčane oznake indeksa opterećenja. Guma sa indeksom brzine V, na primer, ima maksimalnu brzinu od 240 km/h.

Prilikom kupovine novih guma, vodite računa da njihov indeks brzine bude usklađen sa brzinskim karakteristikama vašeg vozila.

Upozorenje

Proverite u priručniku za svoje vozilo koje su granične vrednosti opterećenja. Ukoliko preopteretite vozilo, gume i ostale kritične komponente vozila biće pod prevelikim opterećenjem. To može prouzrokovati lošu vodljivost, povećanu potrošnju goriva i kvar na gumama, a može dovesti i do ozbiljnih poderotina, razdvajanja komponenti i „pucanja“ gume.

Tip gume

Slovo „P“ ili nedostatak slovne oznake ukazuje na to da se radi o gumi za putnička vozila.

Konstrukcija

Slovo „R“ označava radijalnu gumu. Skoro sve nove gume koje se danas proizvode predstavljaju radijalne gume.

Oznaka i broj ECE odobrenja

Ovo ukazuje da je guma usklađena sa standardima Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (U.N.E.C.E.) koji se odnose na pneumatike.

Informacije o pritisku u gumi

Ovo je vrednost maksimalnog pritiska vazduha u gumi. Više informacija o preporučenom pritisku u gumama potražite u priručniku za upotrebu vozila jer pritisak u gumama može uticati na   vodljivost, okretanje i kočenje, kao i na potrošnju goriva vozila.

Indikatori habanja gazećeg sloja

Slovna oznaka „TWI“ pokazuje lokaciju indikatora habanja gazećeg sloja. Ove indikatore treba redovno da proveravate kako biste se uverili da na gumama ima dovoljno gazećeg sloja. U većini zemalja EU minimalna debljina gazećeg sloja iznosi 1,6 mm.

Datum proizvodnje

Ovaj četvorocifreni broj označava sedmicu i godinu u kojoj je guma proizvedena.

Objašnjenje EU oznaka na gumi

Od maja 2021. godine primenjuje se Propis (EU) 2020/740 koji menja način označavanja pneumatika. Saznajte više o značenju oznake pneumatika i novostima o oceni energetske učinkovitosti pneumatika.

Staro naspram novog: poređenje EU oznaka pneumatika

EU oznake pneumatika i klase potrošnje novog su dizajna i neznatno izmenjene zbog novoformirane skale. Nekadašnja standardna oznaka pokazivala je samo klase pneumatika s obzirom na otpor kotrljanja, prianjanje na mokrom i eksterni nivo buke kotrljanja. Nova EU oznaka pneumatika sadrži dodatne informacije o performansama pneumatika po ​​snegu i ledu. Skala klasa oznaka za prianjanje na mokrom i otpor kotrljanja sada ima 5 umesto 7 klasa, označenih slovima od A do E.

EU oznake na gumi

ocena prianjanja na mokro

Ocena prianjanja namokro

,,Prianjanje na mokrom’’ je sposobnost pneumatika da se drži puta u mokrim uslovima. EU ocenjivanje se fokusira samo na jedan aspekt prianjanja na mokrom - performanse kočenja pneumatika na mokrom putu. Performanse se klasifikuju između klase A i klase E. Pneumatici sa visokom ocenom prianjanja na mokrom putu zaustavljaće se brže na mokrim putevima kada se pritisnu kočnice do kraja. U vanrednoj situaciji nekoliko metara može napraviti veliku razliku.

Napomena: uvek bi trebalo da poštujete preporučeni zaustavni put u vožnji.

*Kada se meri prema testnim metodama utvrđenim Propisom EC 1222/2009. Udaljenost kočenja može varirati u zavisnosti od uslova vožnje i drugih uticajnih faktora.

potrošnja goriva

Potrošnja goriva

Da li ste znali da pneumatici doprinose potrošnji goriva vašeg vozila do 20 %? Izborom pneumatika sa visokom ocenom potrošnje goriva dobićete veći doseg i smanjićete emisiju CO2. U zavisnosti od otpora kotrljanja pneumatika, potrošnja goriva kretaće se od klase A, što ukazuje na najbolju ekonomičnost goriva, sve do klase E, koja ukazuje na najgoru. Između klasa, potrošnja goriva povećava se za približno 0,1 litra na svakih 100 pređenih kilometara. Jednostavno rečeno, pneumatici koje štede gorivo zahtevaju manje energije za kotrljanje. Ovo na kraju rezultira sa manje utrošenog goriva, a smanjićete i svoj uticaj na životnu sredinu!

ocena buke

Ocena buke

EU ocene pneumatika takođe uzimaju u obzir spoljnu buku koju pneumatik stvara tokom vožnje. Izborom pneumatika sa dobrom ocenom buke možete smanjiti uticaj vaše vožnje na okolno okruženje. Nivo buke je sortiran u klasu A, B ili C. Buka kotrljanja gume meri se u decibelima, a tačan broj je prikazan u donjem delu oznake. Pneumatici sa malim nivoom buke imaju između 67 i 71 dB. Najviši nivo pokazuje zvučne talase između 72 i 77 dB. Povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. Zapravo, razlika od 3dB udvostručuje količinu spoljne buke koju pneumatici proizvode.

Objašnjenje nove oznake EU pneumatika

Dostupne su nove informacije koje možete pronaći u ažuriranoj verziji o EU oznakama pneumatika. Ukratko, novi dizajn EU oznake pneumatika je sljedeći:

QR kod:

Uključivanje QR koda omogućava lak pristup detaljima proizvoda u javnom delu baze podataka EU proizvoda. Kod se može skenirati i omogućava pristup podacima o proizvodu i evropskim oznakama pneumatika.

qr kod

Identifikator tipa pneumatika:

Svaki pneumatik mora se identifikovati pomoću jedinstvene oznake pneumatika.

identifikator tipa pneumatika

Ikona pneumatika za sneg:

Ikona pneumatika za sneg pokazuje da li je pneumatik adekvatan za teške snežne uslove. Ima simbol planine sa tri vrha i pahuljicom snijega (3PMSF) koji je utisnut u bočnu stranu takvih pneumatika. Općeniti učinak prianjanja na snegu ispituje se u skladu sa Aneksom 7 UNECE Pravilnika br. 117. Propis detaljno opisuje faktore kao što su površina za ispitivanje, temperatura vazduha, vozilo za ispitivanje, opterećenje, pritisak, brzina i mnogi drugi.

ikona pneumatika za sneg

Ikona pneumatika za led:

Druga nova ikona sadrži simbol ledenog stalagmita i ukazuje na to da pneumatik zimi ima kraći kočioni put na putevima prekrivenim ledom. Informacije o performansama prianjanja na ledu biće zasnovane na ISO standardu (ISO 19447), za koji se očekuje da će biti objavljen u julu 2021. godine. Za pneumatike koji ispunjavaju tehničke zahteve piktogram prianjanja za led biće uključen u novu EU oznaku pneumatika C1 (pneumatik za putnička vozila), a koja zadovoljava minimalne vrednosti indeksa prianjanja na ledu utvrđene u tom ISO standardu. Standardi za pneumatike C2 i C3 tek treba da se definišu.

ikona pneumatika za led

Unapređujeni doživljaj vožnje

 • RunOnFlat gume sa kojima možete nastaviti putovanje čak i kad je probušena.
 • ActiveCornerGrip i ActiveBraking tehnologije koje poboljšavaju vodljivost pri snažnom kočenju i vožnji u krivinama.
 • SmartWear tehnologija koja omogućava sjajne performanse tokom čitavog životnog veka gume zahvaljujući novoj smeši i žlebovima koji vremenom postaju vidljivi.
 • Patentirana 3D-BIS tehnologija (Three-dimensional Block Interlocking System – trodimenzionalni sistem sprezanja blokova) koja poboljšava krutost i stabilnost gume.
 • WearControl tehnologija koja omogućava kraći zaustavni put na mokroj podlozi i smanjuje potrošnju goriva.
 • SoundComfort tehnologija koja smanjuje unutrašnju buku u vozilu pomoću pene koja apsorbuje zvuk.
 • Silent Armor tehnologija koja nudi poboljšanu otpornost na bušenje i cepanje pri vožnji po gruboj podlozi.
 • SmartTred tehnologija koja se odlikuje određenim zonama gazećeg sloja koje se prilagođavaju uslovima na putu.
 • TOPIndicator tehnologija koja omogućava praćenje habanja gazećeg sloja u zimskim uslovima.
 • ActiveGrip tehnologija koja obezbeđuje ravnomernu raspodelu pritiska po gumi i nudi bolje performanse i bolje mogućnosti upravljanja na mokroj podlozi.
 • FuelSaving tehnologija koristi manje energije za kotrljanje zahvaljujući kombinaciji lagane konstrukcije i poboljšane smeše za izradu gazećeg sloja.
 • MultiControl Ice tehnologija poboljšava kontakt između spajkova i površine kolovoza, pružajući nenadmašno prianjanje i vodljivost na ledu.

Rotiranje guma

Zašto rotirati gume?

Gume na prednjem delu vozila obično se brže habaju od onih na zadnjem delu. Čestim menjanjem mesta omogućićete ravnomernije habanje guma i tako izvući maksimum iz životnog veka gazećeg sloja svake gume.

Napomena: rotiranjem guma ne mogu se otkloniti problemi sa habanjem nastali usled neadekvatnog pritiska u gumama.

Koliko često treba da ih rotiram?

rotiranje-guma

Najbolje je da gume rotirate otprilike na svakih 10.000 km. Postoje i drugi faktori koji mogu uticati na nastanak potrebe za češćim rotiranjem guma:

 • Velike brzine, velika opterećenja, velika rastojanja: ako redovno prelazite velika rastojanja velikom brzinom ili ako prevozite teške terete, ovo dodatno opterećenje može zahtevati nešto češće rotacije guma. 
 • Neravnomerno habanje: gume bi trebalo da rotirate čim primetite da se neravnomerno habaju.
 • Pojava brujanja: ako primetite da vam gume bruje dok vozite po glatkom kolovozu, možda je vreme da razmotrite rotiranje guma.

Provera gazećeg sloja na gumama

Redovna provera gazećeg sloja na sve četiri gume može vam pomoći da otkrijete moguće probleme. Proveravajte ih bar jednom mesečno, kao i pre i posle dugih putovanja.

provera-gazeceg-sloja

Stvari o kojima treba voditi računa:

 • Vidljivi indikatori habanja gazećeg sloja: Ovi indikatori, načinjeni od tvrde gume, postaju vidljivi tek kada se gazeći sloj pohaba. Ako možete da ih vidite, znači da treba da zamenite gume. Ukoliko niste sigurni gde se oni nalaze, na bočnom zidu gume postoji oznaka koja vam pokazuje gde da ih tražite. 
 • Dubina gazećeg sloja manja od 1,6 mm: Prema evropskim zakonima, dubina gazećeg sloja mora iznositi najmanje 1,6 mm po obimu gume. Kod zimskih guma, Goodyear preporučuje minimalnu dubinu gazećeg sloja od 4 mm. Provera se vrši pomoću dubinomera (nije skup i možete ga kupiti ako ga već ne posedujete) i pritom treba voditi računa da se merenje vrši i na spoljnoj i na unutrašnjoj strani gazećeg sloja.
 • U gazećem sloju ima zaglavljenih predmeta: U gazećem sloju predmeti se svaki čas zaglavljuju. U većini slučajeva takve predmete je lako izvaditi, ali ako vam se učini da je neki od njih prošao kroz gumu, npr. ekser, nemojte ga vaditi sve dok ne dođete do neke radionice. U suprotnom, po svoj prilici ćete završiti sa ispumpanom gumom. 
 • Gume su pohabane sa spoljne strane: Ako su pohabane duž obe ivice, možda samo treba da ih napumpate i proverite da ne ispuštaju vazduh. Normalno je da gume ispuštaju vazduh, ali pri vožnji sa nedovoljno napumpanim gumama troši se više goriva i veći je rizik od nezgoda. Ako habanje po obodu uočite samo na prednjim gumama, to može značiti da prebrzo ulazite u krivine. Vodite računa o tome da redovno proveravate pritisak u gumama.
 • Habanje guma po sredini: Ako je gazeći sloj više pohaban po sredini nego po spoljnim ivicama, moguće je da ste gume previše napumpali. Time se može povećati rizik od pucanja gume. Nabavite manometar i ispustite vazduh iz gume do preporučenog nivoa pritiska.
 • Neravnomerno habanje po površini jedne gume: Šema habanja gazećeg sloja može da ukaže na probleme na nekom drugom delu vozila. Ukoliko primetite neravnomerno pohabane ili ogoljene delove, možda je potrebno balansiranje ili centriranje točkova. Ponekad ogoljena mesta ukazuju na to da su amortizeri oslabili.
 • Neravnomerno habanje svih guma: Gume se neće habati istom brzinom. Prednji deo vozila nosi motor i tu se odvija veći deo upravljanja, pa će se gume na prednjoj osovini brže habati. Ukoliko vam se učini da se habaju više nego uobičajeno, potrebno je proveriti vešanje. Ako je habanje izraženije na jednoj strani vozila, to može značiti da je vreme za centriranje točkova.
 • Testerasta šara po ivicama gume: Ako duž oboda gume primetite testeraste ili razgranate šare, to je najverovatnije posledica neujednačenog trenja sa podlogom. To je znak da možda treba centrirati točkove.