Informacije o gumama

Na ovoj strani možete naći sve informacije o gumama. Kako se označavaju, šta znače sve te oznake, koje su nove tehnologije primenjene u njihovoj izradi i mnogo toga još.

Kako tumačiti oznake na bočnom zidu gume

Na bočnom zidu gume odštampane su sve informacije koje je potrebno da znate o toj gumi. Evo kratkog objašnjenja šta svi ti brojevi i slova znače:

A. Širina gume

Širina gume, u milimetrima, merena od jednog do drugog bočnog zida gume.

B. Profil gume

Ovo je odnos poprečnog preseka gume i njene širine, izražen u procentima. Primera radi, profil gume od 65 znači da visina bočnog zida gume iznosi 65% od širine gume.

C. Prečnik točka

Ovo je prečnik (visina) točka, izražena u inčima.

D. Indeks opterećenja

Indeks opterećenja gume odnosi se na njenu maksimalnu nosivost (u kilogramima). Indeks opterećenja gume utisnut je na bočnom zidu, odmah desno od prečnika.

Primera radi, guma sa indeksom opterećenja od 91 može da nosi 615 kg tereta. 

Prilikom kupovine nove gume, indeks opterećenja i indeks brzine treba posmatrati zajedno. Takođe, ne zaboravite da proverite koje su preporuke proizvođača vašeg vozila.

E. Indeks brzine

Indeks brzine predstavlja maksimalnu brzinu neke gume kada je ona propisno napumpana i opterećena. Indeks brzine je poslednja slovna oznaka na bočnom zidu gume, iza brojčane oznake indeksa opterećenja. Guma sa indeksom brzine V, na primer, ima maksimalnu brzinu od 240 km/h.

Prilikom kupovine novih guma, vodite računa da njihov indeks brzine bude usklađen sa brzinskim karakteristikama vašeg vozila.

Upozorenje

Proverite u priručniku za svoje vozilo koje su granične vrednosti opterećenja. Ukoliko preopteretite vozilo, gume i ostale kritične komponente vozila biće pod prevelikim opterećenjem. To može prouzrokovati lošu vodljivost, povećanu potrošnju goriva i kvar na gumama, a može dovesti i do ozbiljnih poderotina, razdvajanja komponenti i „pucanja“ gume.

Tip gume

Slovo „P“ ili nedostatak slovne oznake ukazuje na to da se radi o gumi za putnička vozila.

Konstrukcija

Slovo „R“ označava radijalnu gumu. Skoro sve nove gume koje se danas proizvode predstavljaju radijalne gume.

Oznaka i broj ECE odobrenja

Ovo ukazuje da je guma usklađena sa standardima Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (U.N.E.C.E.) koji se odnose na pneumatike.

Informacije o pritisku u gumi

Ovo je vrednost maksimalnog pritiska vazduha u gumi. Više informacija o preporučenom pritisku u gumama potražite u priručniku za upotrebu vozila jer pritisak u gumama može uticati na   vodljivost, okretanje i kočenje, kao i na potrošnju goriva vozila.

Indikatori habanja gazećeg sloja

Slovna oznaka „TWI“ pokazuje lokaciju indikatora habanja gazećeg sloja. Ove indikatore treba redovno da proveravate kako biste se uverili da na gumama ima dovoljno gazećeg sloja. U većini zemalja EU minimalna debljina gazećeg sloja iznosi 1,6 mm.

Datum proizvodnje

Ovaj četvorocifreni broj označava sedmicu i godinu u kojoj je guma proizvedena.

Objašnjenje EU oznaka na gumi

EU oznake gumaEU oznaka na gumi pruža važne informacije o svakoj gumi u pogledu bezbednosti i zaštite životne sredine. Pomaže vam u upoređivanju guma prema prianjanju na mokroj podlozi, efikasnosti potrošnje goriva i nivou buke

Gde se ova oznaka nalazi?

Trebalo bi da bude na samoj gumi – obeležavanje guma EU oznakom propisano je zakonom. Ali ako ne možete da je pronađete na gumi, pitajte prodavca.


Efikasna potrošnja goriva

Da li ste znali da gume uzrokuju do 20% potrošnje goriva vašeg vozila? Izborom pneumatika sa visokom efikasnošću potrošnje goriva ostvarićete uštedu goriva za dodatne kilometre i smanjićete emisiju CO2.

Šta gumu čini efikasnom u pogledu potrošnje goriva?

Jednostavno rečeno, gume sa efikasnijom potrošnjom goriva zahtevaju manje energije za kotrljanje. To u krajnjoj liniji znači manji utrošak goriva.

Kako se ocenjuje efikasnost potrošnje goriva?

Efikasnost potrošnje goriva ocenjuje se u rasponu od A do G, a prikazuje se na lestvici označenoj različitim bojama.

 • A (zeleno) = najviša ocena efikasnosti potrošnje goriva
 • G (crveno) = najniža ocena efikasnosti potrošnje goriva
 • Ocena D se ne koristi za putnička vozila.

Značenje ocena

Razlika između ocena A i G može da znači smanjenje potrošnje goriva i do 7,5%. Drugim rečima, izborom guma sa ocenom A umesto onih sa ocenom G možete da uštedite više od šest litara goriva na svakih 1000 kilometara.*

Uz prosečnu cenu benzina od 236 RSD po litru, na ovaj način možete ostvariti uštedu od preko 47.259 RSD tokom životnog veka guma.*

Ne zaboravite da ćete time smanjiti i štetan uticaj na životnu sredinu!

*Zasnovano na prosečnoj potrošnji od 8 litara/100 km, ceni goriva od 236 RSD za litar i prosečno pređenoj kilometraži od 35.000 km između dve zamene guma. Stvarna ušteda goriva i novca može se razlikovati, u zavisnosti od, između ostalog, pritiska vazduha u gumama, težine vozila i stila vožnje.

Šta još utiče na efikasnost potrošnje goriva?

 • Nizak pritisak vazduha u gumama.

  Nedovoljno napumpane gume imaju veću otpornost na kotrljanje i utiču na prianjanje na mokroj podlozi.

 • Težina vozila.

  Težina vozila i stil vožnje takođe mogu da doprinesu efikasnijoj potrošnji goriva. Potrošnju goriva možete smanjiti tako što ćete voziti na energetski efikasniji način (što se naziva i „eko-vožnjom”) 

Vrednosti prikazane na nalepnicama služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije/veličine guma mogu da variraju.


Prianjanje na mokroj podlozi

Gume sa visokom ocenom za prianjanje na mokroj podlozi zaustavljaće se brže na mokrim putevima kad se koči punom snagom.

prianjanje-na-mokroj-poddlozi

Šta je to prianjanje na mokroj podlozi?

„Prianjanje na mokroj podlozi” je sposobnost gume da ne klizi po kolovozu u vlažnim uslovima. Pri tom se EU ocena odnosi samo na jedan aspekt prianjanja – na performanse gume pri kočenju na mokroj podlozi.

Kako se ocenjuje prianjanje na mokroj podlozi?

Prianjanje na mokroj podlozi ocenjuje se u rasponu od A do F: 

A = najviša ocena

F = najniža ocena 

Ocene D i G se ne koriste za putničke automobile.

Značenje ocena

U opasnim situacijama nekoliko metara može da znači izuzetno mnogo. Putničkom vozilu koje punom snagom koči pri brzini od 80 km/h, komplet guma sa ocenom A omogućiće do 18 metara kraći zaustavni put u odnosu na komplet guma sa ocenom F. *

Napomena: Uvek poštujte preporučena odstojanja dok vozite.

*Kada se merenje vrši u skladu sa metodima testiranja definisanim u Regulativi EZ 1222/2009. Dužine zaustavnog puta mogu da se razlikuju zavisno od uslova vožnje i uticaja drugih faktora.

Vrednosti prikazane na nalepnicama služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije/veličine guma mogu da variraju.


Bukamerenje-buke

Deo buke koju stvara vozilo u prolazu može da se pripiše gumama. Izborom gume sa dobrom ocenom buke možete umanjiti štetan uticaj vožnje na okolinu.

Koja se veličina meri za EU ocenu buke?

Za EU ocenu buke meri se emisija spoljašnje buke gume, u decibelima.

Budući da ima mnogo ljudi koji se ne snalaze najbolje sa vrednostima izraženim u decibelima, nivo buke neke gume predstavlja se simbolom zvučnika sa crnim zvučnim talasima. Što je broj talasa veći, guma je bučnija.

 • 1 crni talas: Tiho (3 dB ili više ispod evropske granične vrednosti)
 • 2 crna talasa: Umereno (između evropske granične vrednosti i za 3 dB niže vrednosti)
 • 3 crna talasa: Bučno (iznad evropske granične vrednosti)

Značenje ocena

Nivoi u decibelima mere se na logaritamskoj skali. To znači da povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. Drugim rečima, razlika od samo 3 dB udvostručava nivo spoljašnje buke koju stvara guma.  

Pomislite samo na hiljade vozila na našim putevima svakog dana. Kada bismo svi odabrali gume sa nižom ocenom buke, zamislite samo koliko bi naša naselja i gradovi bili tiši?

 

Unapređujeni doživljaj vožnje

 • RunOnFlat gume sa kojima možete nastaviti putovanje čak i kad je probušena.
 • ActiveCornerGrip i ActiveBraking tehnologije koje poboljšavaju vodljivost pri snažnom kočenju i vožnji u krivinama.
 • SmartWear tehnologija koja omogućava sjajne performanse tokom čitavog životnog veka gume zahvaljujući novoj smeši i žlebovima koji vremenom postaju vidljivi.
 • Patentirana 3D-BIS tehnologija (Three-dimensional Block Interlocking System – trodimenzionalni sistem sprezanja blokova) koja poboljšava krutost i stabilnost gume.
 • WearControl tehnologija koja omogućava kraći zaustavni put na mokroj podlozi i smanjuje potrošnju goriva.
 • SoundComfort tehnologija koja smanjuje unutrašnju buku u vozilu pomoću pene koja apsorbuje zvuk.
 • Silent Armor tehnologija koja nudi poboljšanu otpornost na bušenje i cepanje pri vožnji po gruboj podlozi.
 • SmartTred tehnologija koja se odlikuje određenim zonama gazećeg sloja koje se prilagođavaju uslovima na putu.
 • TOPIndicator tehnologija koja omogućava praćenje habanja gazećeg sloja u zimskim uslovima.
 • ActiveGrip tehnologija koja obezbeđuje ravnomernu raspodelu pritiska po gumi i nudi bolje performanse i bolje mogućnosti upravljanja na mokroj podlozi.
 • FuelSaving tehnologija koristi manje energije za kotrljanje zahvaljujući kombinaciji lagane konstrukcije i poboljšane smeše za izradu gazećeg sloja.
 • MultiControl Ice tehnologija poboljšava kontakt između spajkova i površine kolovoza, pružajući nenadmašno prianjanje i vodljivost na ledu.

Rotiranje guma

Zašto rotirati gume?

Gume na prednjem delu vozila obično se brže habaju od onih na zadnjem delu. Čestim menjanjem mesta omogućićete ravnomernije habanje guma i tako izvući maksimum iz životnog veka gazećeg sloja svake gume.

Napomena: rotiranjem guma ne mogu se otkloniti problemi sa habanjem nastali usled neadekvatnog pritiska u gumama.

Koliko često treba da ih rotiram?

rotiranje-guma

Najbolje je da gume rotirate otprilike na svakih 10.000 km. Postoje i drugi faktori koji mogu uticati na nastanak potrebe za češćim rotiranjem guma:

 • Velike brzine, velika opterećenja, velika rastojanja: ako redovno prelazite velika rastojanja velikom brzinom ili ako prevozite teške terete, ovo dodatno opterećenje može zahtevati nešto češće rotacije guma. 
 • Neravnomerno habanje: gume bi trebalo da rotirate čim primetite da se neravnomerno habaju.
 • Pojava brujanja: ako primetite da vam gume bruje dok vozite po glatkom kolovozu, možda je vreme da razmotrite rotiranje guma.

Provera gazećeg sloja na gumama

Redovna provera gazećeg sloja na sve četiri gume može vam pomoći da otkrijete moguće probleme. Proveravajte ih bar jednom mesečno, kao i pre i posle dugih putovanja.

provera-gazeceg-sloja

Stvari o kojima treba voditi računa:

 • Vidljivi indikatori habanja gazećeg sloja: Ovi indikatori, načinjeni od tvrde gume, postaju vidljivi tek kada se gazeći sloj pohaba. Ako možete da ih vidite, znači da treba da zamenite gume. Ukoliko niste sigurni gde se oni nalaze, na bočnom zidu gume postoji oznaka koja vam pokazuje gde da ih tražite. 
 • Dubina gazećeg sloja manja od 1,6 mm: Prema evropskim zakonima, dubina gazećeg sloja mora iznositi najmanje 1,6 mm po obimu gume. Kod zimskih guma, Goodyear preporučuje minimalnu dubinu gazećeg sloja od 4 mm. Provera se vrši pomoću dubinomera (nije skup i možete ga kupiti ako ga već ne posedujete) i pritom treba voditi računa da se merenje vrši i na spoljnoj i na unutrašnjoj strani gazećeg sloja.
 • U gazećem sloju ima zaglavljenih predmeta: U gazećem sloju predmeti se svaki čas zaglavljuju. U većini slučajeva takve predmete je lako izvaditi, ali ako vam se učini da je neki od njih prošao kroz gumu, npr. ekser, nemojte ga vaditi sve dok ne dođete do neke radionice. U suprotnom, po svoj prilici ćete završiti sa ispumpanom gumom. 
 • Gume su pohabane sa spoljne strane: Ako su pohabane duž obe ivice, možda samo treba da ih napumpate i proverite da ne ispuštaju vazduh. Normalno je da gume ispuštaju vazduh, ali pri vožnji sa nedovoljno napumpanim gumama troši se više goriva i veći je rizik od nezgoda. Ako habanje po obodu uočite samo na prednjim gumama, to može značiti da prebrzo ulazite u krivine. Vodite računa o tome da redovno proveravate pritisak u gumama.
 • Habanje guma po sredini: Ako je gazeći sloj više pohaban po sredini nego po spoljnim ivicama, moguće je da ste gume previše napumpali. Time se može povećati rizik od pucanja gume. Nabavite manometar i ispustite vazduh iz gume do preporučenog nivoa pritiska.
 • Neravnomerno habanje po površini jedne gume: Šema habanja gazećeg sloja može da ukaže na probleme na nekom drugom delu vozila. Ukoliko primetite neravnomerno pohabane ili ogoljene delove, možda je potrebno balansiranje ili centriranje točkova. Ponekad ogoljena mesta ukazuju na to da su amortizeri oslabili.
 • Neravnomerno habanje svih guma: Gume se neće habati istom brzinom. Prednji deo vozila nosi motor i tu se odvija veći deo upravljanja, pa će se gume na prednjoj osovini brže habati. Ukoliko vam se učini da se habaju više nego uobičajeno, potrebno je proveriti vešanje. Ako je habanje izraženije na jednoj strani vozila, to može značiti da je vreme za centriranje točkova.
 • Testerasta šara po ivicama gume: Ako duž oboda gume primetite testeraste ili razgranate šare, to je najverovatnije posledica neujednačenog trenja sa podlogom. To je znak da možda treba centrirati točkove.